راهنمای انتخاب سایز

class="img-responsive" alt=""

 توجه نمایید؛ مقادیر جدول "اندازه های روپوش آماده شده" عیناً اندازه های روپوشی است که برای شما ارسال خواهد شد. 


 توجه: سایز خود را تنها از طریق جداول سایز فروشگاه ونسن انتخاب نموده و به هیچ وجه به سایز سایر البسه خود اکتفا ننمایید. 

--------------------------------------------------------------------

در صفحه هر محصول، دو جدول سایز قرار دارد که تنها تفاوت آن دو  "روش اندازه گیری"  شماست.

روش اول-اندازه گیری بدن

در این روش با استفاده از متر اندازه های خود را بصورت جذب بدست می آورید و با مقایسه با جدول "اندازه های جذب بدن" ، سایزتان را انتخاب می نمایید. در زیر روش اندازه گیری صحیح بدن آموزش داده شده است.

فیلم صدا دارد!


روش دوم-اندازه گیری روپوش

در این روش، انتخاب سایز بوسیله اندازه گیری روپوش فعلی شما است. مطابق شکل زیر، دکمه های روپوش را بسته و بر روی میز پهن کنید. توجه نمایید که پارچه کاملا صاف باشد و در زیر روپوش جمع نشده باشد؛  تا در روند اندازه گیری اشتباهی رخ ندهد. حال فاصله ی بین دو زیر بغل را اندازه گرفته و دو برابر نمایید. این مقدار برابر با دور سینه ی آماده شده ی روپوش می باشد. به همین ترتیب می توانید دور باسن آماده شده ی روپوش خود را نیز بدست آورید. سپس با مقایسه با جدول "اندازه های روپوش آماده شده" ، سایزتان را انتخاب می نمایید.

class="img-responsive" alt=""


سپس با مقایسه با جدول دوم، با عنوان"اندازه های روپوش آماده شده" سایز مناسب خود را انتخاب نمایید. توجه نمایید؛ مقادیر جدول "اندازه های روپوش آماده شده" عیناً اندازه های روپوشی است که برای شما ارسال خواهد شد.


اگر در هر کدام از مراحل اندازه گیری و انتخاب سایز با سوالی روبرو شدید می توانید از طریق واتساپ و تلگرامِ 09393342245  و اینستاگرام با ما در ارتباط باشید.
سبد خرید شما خالی است!